GAZLIGÖL BELEDİYESİ GAZLIGÖL (AFYONKARAHİSAR) İLAVE + REVİZYON İMAR PLANLARI KAPSAMINDA ASKI SONRASI İTİRAZLARA İLİŞKİN İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR İLAN

Ekleme Tarihi: 07.07.2020 12:07:4605.07.2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan Gazlıgöl (Afyonkarahisar) İlave + Revizyon imar planları ile Belediye Meclisimizin 04.07.2018 tarih ve 2018/22 nolu meclis kararı ile onanan Gazlıgöl (Afyonkarahisar) İlave + Revizyon İmar Planları kapsamında yapılan askı sonrası itirazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri, Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ile kabul edilerek onanmıştır. Söz konusu imar plan değişiklikleri, gerekli itirazların yapılabilmesi ve kasaba halkının görebilmesi için, 07.07.2020 tarihinden itibaren belediyemiz ilan tahtasında ve Belediyemize ait http://www.gazligol.bel.tr/ internet adresinde ilan için bir ay süreyle askıya çıkarılmış olup, plan paftalarını görmek ve bilgi edinmek isteyenler Belediyemiz Fen İşlerinde 1 ay süreyle mesai saatleri içerisinde bilgi edinebileceklerdir. Kasaba Halkına İlanen Duyurulur.
Belge Adı İndir
imar-kadastro-degisiklikler-islenmispdf