GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Ekleme Tarihi: 25.11.2020 09:01:57Kasabamız Cumhuriyet mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında K24B10B3A ve K24B10B3B paftalarda bulunan 159 ada 1, 8 ve 9 parsel, 160 ada 18 nolu parsel, 511, 526, 327, 334, 167, 211, 505, 506, 583, 335, 1261 ve 1262 nolu parselleri kapsayan, toplam 48.895,90 m² sahaya sahip olan taşınmazlara ilişkin 5 nolu İmar Uygulamasına ait plan örnekleri, dağıtım cetvelleri ve hesap özetleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Belediye Encümenince 24.11.2020 tarih ve 72 sayılı kararı ile onanmıştır. Bahse konu 18. Madde Uygulama Planlarını incelemek isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz Fen İşlerinde inceleyebileceklerdir. İLANEN DUYURULUR.
Belge Adı İndir