Mehmet KIRKPINAR (Başkan)
Encümen
Lütfi Şık (Mali Hizmetler Müdürü)
Encümen
Gökhan KAMIŞ (Fen Memuru)
Encümen
Mehmet ORMAN(Encümen Üyesi)
Encümen
Cavit OTU ( Encümen Üyesi)
Encümen
1